Mausmann

Ladies and Gentalemen, let’s broaden our perspectives –  and focus!

Hvordan udvikler vi vores organisationer og arbejdspladser, så vi fortsat bevarer vores plads i den globale konkurrence og holder fast i det der fungerer og virkelig betyder noget for os. Samtidig med at vi får smidt det ud, som blokerer for udvikling og fremdrift.

Er det sådan at det vi har allermest kært også er det der blokerer for vores organisations overlevelse eller medarbejderens trivsel? Er vores styrke vores svaghed? Hvis det er sådan, hvordan kan vi tænke det anderledes uden at miste os selv og det fundament vi står på. Vi lever i en tid, hvor hele vores grundlag, alt det vi bygger vores ræsonnementer på smuldrer under os. Det vi tager for givet, findes ikke mere.

Det er min overbevisning at vi sammen – ledere som medarbejdere, borgere som samfund – kan finde vej i det. At vi selv rummer svaret, hvis vi tør handle på udfordringen i stedet for handlingslammede at vente på, at nogen tegner den store vision og giver os retning.

Først må vi dog erkende, hvad udfordringen er og udforske, hvad vi selv og vores omgivelser egentlig kalder på for at kunne handle proaktivt med meningsfuld retning for os selv og andre. Det kan vi kun gøre ved at se tilbage og forstå hvem vi – som samfund, organisation eller individ – egentlig er.

Det er denne afklaring og udvidelse af perspektivet med efterfølgende handling, som Mausmann  tilbyder i følgende former:

  • Coaching – fra et styrkebaseret perspektiv
  • Design og gennemførelse af udviklingsprocesser eller -projekter
  • Rekruttering – til at virkeliggøre ideen

Susanne Muusmann Lassen, ejer af Mausmann Unlimited, har gennem snart 20 år i praksis arbejdet med rådgivning og forankring af strategiske udviklingsprojekter i Danmark og i udlandet, bl.a. for Vestas, for Århus Erhvervsakademi og som selvstændig konsulent.

Mausmann har således stor erfaring med at udvide perspektivet og understøtte de forandringer i tankegang og handling, som transformationer i organisationer, hos ledere, medarbejdere og borgere generelt kalder på.

Perspektivet er globalt*, mens handlingen er lokal og forankret hos den enkelte.

*som omfatter hele Jorden; verdensomspændende; altomfattende; helheds-

Login - Susanne Mausmann Unlimited - Copyright - 2018